Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Протоколи от заседания

Протокол  31.07.2013  -Проект на маршрутно разписание за автобусна линия.

Протокол  17.10.2013  -Проект на маршрутно разписание за автобусна линия.

Протокол  30.10.2013  -Комисия по заетост.

Протокол 14.11.2013  -Работна трупа по заетост.

Протокол 05.12.2013  -Комисия по заетост.

Протокол 21.01.2014 -Съвет за младежта.

Протокол 18.02.2014 -Съвет за младежта.

Протокол 28.02.2014 -Съвет за енергийна ефективност.

Протокол 06.03.2014 -Проект на маршрутно разписание за автобусна линия.

Протокол 11.03.2014 -Съвет за етнически и интеграционни въпроси.

Протокол 16.05.2014 -Работна група по туризъм.

Протокол 29.05.2014 -Работна среща.

Протокол 27.08.2014 -Комисия

Протокол 27.08.2014 -Комисия


горе назад pdf