Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Асоциация ВиК Бургас

Закон за водите

Правилник за дейността на ВиК асоциациите

Покана за общо събрание на 11.12.2014г, публикувана на 11.11.2014г.

Протокол за общо събрание, публикувано на 16.12.2014г.

Проект на бюджет на Асоциация по ВИК за 2015 година,публикувано на 09.01.2015г.

Покана за общо събрание, публикувано на 15.01.2014г.

Покана за общо събрание, публикувано на 30.01.2015г.

Протокол от общо събрание, публикувано на 18.02.2015г.

Протокол от общо събрание, публикувано на 17.03.2015г.

О Б Я В Я В А : конкурс за длъжността: Главен секретар на Асоциация по ВиК - Бургас

О Б Я В Я В А : конкурс за длъжността: Главен счетоводител - Финансов експерт на Асоциация по ВиК - Бургас

О Б Я В Я В А: конкурс за длъжността: Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас,

Покана за общо събрание, публикувано на 19.11.2015г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР” НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – БУРГАС,публикувано на 27.11.2015г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ” НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – БУРГАС ,публикувано на 27.11.2015г.


Протокол от общо събрание, публикувано на 22.12.2015г.

Покана за общо събрание ,публикувано на 27.01.2016г. 1 част  2част

Покана за общо събрание, публикувано на 12.02.2016г.

Уведомление за промяна началния час на насроченото за 25.02.2016г. заседания на общото събрание на Асоциация по ВИК - Бургас.

Протокол от общо събрание, публикувано на 12.03.2016г.

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциация по ВиК-Бургас и Водоснабдяване и канализация-Бургас , публикувано на 21.03.2016г.

Протокол от общо събрание, Отчет за изпълнение на бюджета за 2015г., Бюджет за 2016г., публикувано на 22.03.2016г.

Конкурс за длъжността: Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас

Списък на допуснатите кандидати за длъжността:Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас ,публикувано на 31.05.2016г.

Покана за общо събрание на 28.07.2016г. публикувано на 27.06.2016г.

Протокол от общо събрание, публикувано на 16.09.2016г.

Покана за общо събрание на 20.12.2016г. публикувано на 22.11.2016г.   Документи , Бизнес план 2017-2012г.-Асоциация ВИК

Протокол от общо събрание, публикувано на 18.01.2017г.

Покана за общо събрание на Асоциация по ВиК , Документи , публикувано на 14.02.2017г.

Протокол общо събрание АВиК_16 03 2017 , публикувано на 03.04.2017г.
горе назад pdf