Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Нормативни актове

Конституция [pdf]
Административнопроцесуален кодекс [pdf]
Закон за държавната собственост [pdf]
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост [pdf]
Закон за държавния служител [pdf]
Закон за администрацията [pdf]
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация [pdf]
Устройствен правилник на Областните администрации [pdf]

горе назад pdf