Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Заместник Областни управители


Севдалина Турманова

Заместник областен управител

Севдалина Турманова е доцент в университет „Проф.д-р А. Златаров” и регонален представител на Българска академия на науките за Бургас и областта. Притежава над 20- годишен трудов стаж във висшата образователна система. Участвала е в над 20 научно-изследователски проекти в сферата на икономиката, енергетика и туризма. Автор и съавтор е на редица научни публикации в международни списания, сборници и годишни издания. Нейни трудове са публикувани в списания в САЩ, Великобритания, Германия, Унгария. В периода 2012- 2013 год. е заместник областен управител на област Бургас. Владее руски и английски език. 

Ресори: Труд и социална политика, образование и наука, здравеопазване, култура, земеделие. Осъществява общ контрол върху дейността на Дирекция " Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Бургас. 


адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Цар Петър” 1
тел.: +359 056 894 116;
факс: +359 056 841 124;
e-mail: s.turmanova@bsregion.org

Приемно време: Сряда от 09:00 до 12:00 часа
Записване за приемни дни: Понеделник от 11:00 до 17:30 ч.

 Кина Атанасова Шереметова - Бошева

Заместник областен управител


Кина Атанасова Шереметова - Бошева е магистър по „Организация и проектиране обработката на икономическата информация”. Образователните й квалификации включват следдипломна квалификация и сертифициране „Европейско финансиране и управление на проекти” в УНСС, гр.София; (Preparation, Development and Management  of Projects Financed by the European Union  MSDC) ”Microsoft  Operations  Framework Essentials”  в Microsoft България. Притежава над 30-годишен управленски опит в сферата на информационните технологии.  Над 16 години е директор на „Информационно обслужване”АД”, клон Бургас. Ръководи и координира редица големи проекти свързани с внедряването на електронни услуги и IT технологии в държавните админситрации и частния сектор. Владее френски и руски езици.Ресори: Публични финанси; отбрана; транспорт; информационни технологии и съобщения; икономика, енергетика и туризъм; околна среда; опазване и използване на водите; физическо възпитание и спорт. Осъществява общ контрол върху дейността на Дирекция " Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Бургас. 
 
адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Цар Петър” 1
тел.: +359 056 894 116;
факс: +359 056 841 124;
e-mail: k.sheremetova@bsregion.org

Приемно време: Вторник от 09 до 12 часа
Записване за приемни дни: Понелник от 11 до 17:30 ч.горе назад pdf