Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Съвет по тристранно сътрудничество

 

СЪВЕТ ПО ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Областният съвет за тристранно сътрудничество се изгражда в съответствие с Кодекса на труда в частта му за тристранно сътрудничество и е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на регионално равнище по въпросите на трудовите и свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.

 

СЪСТАВ НА СЪВЕТ ПО ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Председател: Севдалина Турманова – заместник областен управител

Технически секретар: Светла Кралева – областна администрация Бургас

Членове:

1. Цанко Иванов - председател на Търговско – промишлена палата, Бургас

2. Видка Вълчева - зам. председател на Търговско – индустриална камара, Бургас

3. Пенка Кирилова - директор ДРСЗ – Бургас

4. Енчо Жеков - директор ТП на НОИ – Бургас

5. Павлин Васков - директор на Областна инспекция по труда, Бургас

6. Тони Костова - директор на РДСП, Бургас

7. Георги Паздеров - директор РЗИ, Бургас

8. Виолета Илиева - началник РИО, Бургас

9. Здравко Тошков - председател на КНСБ, Бургас

10. Иван Костадинов - председател на КТ „Подкрепа”, Бургас

 

Правила за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество към ОA Бургас - [ pdf ]

горе назад pdf