Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Деловодство

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник-Петък

от 9:00 ч. до 17:30 ч.

без прекъсване

тел. 056 842 872

 

Звеното за административно обслужване:

  1. Предоставя информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
  2. Отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
  3. Разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по предварително установен ред;
  4. Приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;
  5. Приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;
  6. Проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга по предварително изготвен контролен списък;
  7. Дава информация за хода на работата по преписката;
  8. Осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;
  9. Предоставя исканите документи;
  10. Осъществява контакт с приемните за предложения и сигнали, когато са създадени такива, като и със звената, работещи експертно по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения.
 

горе назад pdf