Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Отчети

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2015 Г.
         [pdf]

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2014 Г.
          [pdf]

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2013 г.
         
[pdf]
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС ЗА 2013 ГОДИНА
         
[pdf]         
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2013 Г.
          [pdf]
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2012 г.

[ pdf - 332 KB ] [ doc - 152 KB]

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС ЗА 2012 ГОДИНА

[ pdf - 2.69 MB ]

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2011 г.

[ pdf - 138 KB ] [ doc - 140 KB]

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2010 г.

[ pdf - 119 KB ] [ doc - 159 KB ]

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС ЗА 2009 ГОДИНА

[ pdf - 371 KB ] [ doc - 335 KB ]

Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.

[ pdf - 91 KB ] [ doc - 96 KB ]

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС ПРЕЗ 2005 .

[ pdf - 848 КВ] [ doc - 864 КВ]

 

горе назад pdf