Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Предстоящи

Съвместна оперативна програма за сътрудничество в Черноморски басейн

2007-2013

 

  Съвместна оперативна програма за сътрудничество в Черноморски басейн 2007-2013 е една от оперативните програми на ЕС, финансирана от инструмента за сътрудничество и партньорство.

В програмата участват 10 страни от Черноморския регион – Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Общата цел на програмата е да постигне по-силни регионални партньорства и сътрудничество.

Конкретните цели са:

  • Насърчаване на икономическото и социално развитие в Черноморския регион;
  • Съвместна работа в отговор на общите предизвикателства;
  • Насърчаване на дейности от типа „хора за хора”.

 горе назад pdf