Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Приключили

Проект: "Ново начало за представяне на трансграничното природно, културно и историческо богатство"
[pdf]

Проект :"Областна администрация Бургас  участва в изпълнението на проект "Партньорството – гаранция за успех в доброто управление"
[pdf - 109KB]

Проект: "Погледни в бъдещето, запази наследството"
[pdf - 82KB]  Обявление  Документация за тръжна процедура

Проект: "В Бургас заработи Консултативен център по възобновяеми енергийни технологии".
[pdf - 344 KB]

Проект: Стартира проект "ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА – БУРГАС", който ще бъде изпъленен от Сдружение "Втори Шанс" в партньорство с Областна администрация Бургас. "ФОТОВОЛТАИЧНАЦЕНТРАЛА - БУРГАС - ПРОЕКТ BUL/SGP/OP$/RAF/08/10 SECOND CHANCE ASSOCIATION - BURGAS".
[pdf - 96 KB]  [doc - 30 KB]

Проект: БУРГАС - с финансова помощ на Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд междинен отчет
[pdf - 211 KB]  [doc - 167 KB]

Проект: "Реализирани дейности и постигнати резултати"
[doc - 167 KB]

горе назад pdf