Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Заповеди

 • РД-10-65/10.04.2017г.

  вторник, 11 април 2017 15:57 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д   № РД– 10 – 65 Бургас, 10.04.2017год. Съгласно Заповед…
 • РД-09-7/15.03.2017г.

  сряда, 15 март 2017 15:37 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС       З А П О В Е Д   № РД-09-7/      Бургас, 15.03.2017 г.…
 • РД-10-33/21.02.2017г.

  вторник, 21 февруари 2017 14:29 | вторник

  РД-10-33/21.02.2017г.
 • РД-09-5/09.02.2017г.

  сряда, 15 февруари 2017 11:41 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД -09-5   Бургас, 09.02.2017год.    …
 • РД-10-246/31.12.2016г.

  петък, 13 януари 2017 11:00 | петък

  РД-10-246/31.12.2016г.
 • РД-09-65/28.12.2016г.

  четвъртък, 29 декември 2016 13:41 | четвъртък

  РД-09-65/28.12.2016г.
 • РД-09-55/22.11.2016г.

  сряда, 23 ноември 2016 12:00 | сряда

  Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д                                                            №    РД-09-55                                                  Бургас,   22.11. 2016г.  …
 • РД-10-182/19.08.2016г.

  понеделник, 19 септември 2016 16:39 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д                                                       №  РД-10-182         Бургас,  19 .09.2016 год. Със заповед РД-10-176/14.09.2016 г.…
 • РД-09-50/17.08.2016г.

  сряда, 17 август 2016 15:51 | сряда

  З А П О В Е Д                                                   № РД-09-50                                                                                                                                      Бургас, 17.08.2016год.                   Постъпило е искане с вх. № 08-00-802/11.08.2016 год. от община Бургас за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на…
 • РД-09-39/07.07.2016г.

  четвъртък, 07 юли 2016 14:25 | четвъртък

  З А П О В Е Д   № РД – 09 – 39 Бургас,  07.07. 2016 год.   На основание Заповед № Т-РЦ-16-34/18.05.2016 г. на Министъра на туризма, изменена със Заповед № Т-РД-16-138/ 20.05.2016 г., с която са възложени…

 1 2 3 4   ››