Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Заповеди

  • РД-09-78/30.07.2013 година

    сряда, 31 юли 2013 00:00 | сряда

    ИЗВЛЕЧЕНИЕ З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-09-78 Бургас, 30.07.2013 г.                  В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост, за принудително изземване на ползването част от…
  • РД-09-76/26.07.2013 година

    събота, 27 юли 2013 00:00 | събота

    ИЗВЛЕЧЕНИЕ З А П О В Е Д   № РД-09-76   Бургас, 26.07.2013 г. В Областна администрация – Бургас, в изпълнение на Заповед № РД-10-115/18.06.2013 г. на Областен управител Бургас, е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под…
  • РД-10-144/24.07.2013 година

    петък, 26 юли 2013 00:00 | петък

    З А П О В Е Д   № РД-10-144   Бургас  24.07.2013г.       На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 във връзка с чл. 19, чл. 41, ал. 7 от Правилника…
  • РД-09-75/23.07.2013 година

    четвъртък, 25 юли 2013 00:00 | четвъртък

                                                                                                  ИЗВЛЕЧЕНИЕ З А П О В Е Д   № РД-09-75   Бургас, 23.07.2013 г.              В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част…
  • РД-10-133/09.07.2013 година

    петък, 12 юли 2013 00:00 | петък

    З А П О В Е Д   № РД-10-133        Бургас, 09.07.2013 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за…
  • РД-10-131/28.06.2013 година

    понеделник, 01 юли 2013 00:00 | понеделник

    ЗАПОВЕД   № РД-10-131 Бургас, 28.06.2013 г.   На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол № 80-00-133/03.06.2013 г.…
  • РД-09-59/1.07.2013 година

    понеделник, 01 юли 2013 00:00 | понеделник

    З А П О В Е Д   № РД-09-59 Бургас, 01.07.2013 г.                         В Областна администрация – Бургас в изпълнение на Заповед № РД-10-94/10.05.2013  г. на Областен управител Бургас, е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем…
  • РД-09-115/18.06.2013 година

    вторник, 18 юни 2013 00:00 | вторник

    ЗАПОВЕД - ИЗВЛЕЧЕНИЕ    № РД – 10 –115      Бургас, 18.06.2013 г. На основание чл. 16, ал. 2, във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 5 от Правилника…
  • РД-10-113/12.06.2013 година

    четвъртък, 13 юни 2013 00:00 | четвъртък

    З А П О В Е Д   № РД-10-113 Бургас, 12.06.2013 г.   На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната…
  • РД-10-114/13.06.2013 година

    четвъртък, 13 юни 2013 00:00 | четвъртък

    З А П О В Е Д №  РД-10-114 Бургас , 13.06.  2013 г.     Постъпило е искане с вх. № 94-00-390/20.05.2013г. от Милена Танева Гайдарова, като пълномощник на Николай Филипов Филипов, собственик на имот №007056 отреден с  ПУП ПЗ…

‹‹   11 12 13 14 15 16