Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Заповеди

 • РД-09-65/28.12.2016г.

  четвъртък, 29 декември 2016 13:41 | четвъртък

  РД-09-65/28.12.2016г.
 • РД-09-55/22.11.2016г.

  сряда, 23 ноември 2016 12:00 | сряда

  Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д                                                            №    РД-09-55                                                  Бургас,   22.11. 2016г.  …
 • РД-10-182/19.08.2016г.

  понеделник, 19 септември 2016 16:39 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д                                                       №  РД-10-182         Бургас,  19 .09.2016 год. Със заповед РД-10-176/14.09.2016 г.…
 • РД-09-50/17.08.2016г.

  сряда, 17 август 2016 15:51 | сряда

  З А П О В Е Д                                                   № РД-09-50                                                                                                                                      Бургас, 17.08.2016год.                   Постъпило е искане с вх. № 08-00-802/11.08.2016 год. от община Бургас за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на…
 • РД-09-39/07.07.2016г.

  четвъртък, 07 юли 2016 14:25 | четвъртък

  З А П О В Е Д   № РД – 09 – 39 Бургас,  07.07. 2016 год.   На основание Заповед № Т-РЦ-16-34/18.05.2016 г. на Министъра на туризма, изменена със Заповед № Т-РД-16-138/ 20.05.2016 г., с която са възложени…
 • РД-10-109/23.06.2016г.

  петък, 24 юни 2016 14:25 | петък

                                                                                                                                   ПРЕПИС     З А П О В Е Д   № РД -10-109   Бургас23.06.2016 год.   На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.41, ал.3  от Закона за водите,  във връзка с изискванията относно осигуряване…
 • РД-10-94/08.06.2016г.

  сряда, 08 юни 2016 15:41 | сряда

  З А П О В Е Д   № РД-10-94 Бургас,08.06.2016 год.   На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост…
 • РД-09-28/06.06.2016г.

  понеделник, 06 юни 2016 09:42 | понеделник

  Препис З А П О В Е Д   № РД -09-28   Бургас, 06.06.2016 год.     В Областна администрация Бургас е постъпило искане с вх. № 04-00-145/1/26.04.2016г. от Министъра на туризма за издаване на заповед по чл.80 от…
 • РД-10-81/16.05.2016г.

  вторник, 17 май 2016 15:27 | вторник

  З А П О В Е Д   № РД -10-81 Бургас, 16.05.2016год.     На основание чл.22 от Закона за регионалното развитие, чл. 62 от Правилника за прилагане на ЗРР и Решение № 237 от 28.04.2016 год. на общински…
 • РД-09-20/03.05.2016г.

  сряда, 04 май 2016 11:11 | сряда

   Препис   З А П О В Е Д   № РД -09-20   Бургас, 03.05.2016 год.   В Областна администрация Бургас е постъпило искане с вх. № 04-00-367/08.10.2015г. на заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за приемане…

‹‹   1 2 3 4 5 6 7   ››