Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

Днес, 15 май 2013 година, в сградата на Областна администрация Бургас се проведе Редовно заседание на ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ под председателството на заместник областния управител Атанас Терзиев. Участие в заседанието от Областна администрация взеха още г-жа Севдалина Турманова, заместник областен управител, г-жа Милена Лакова, главен секретар, както и членовете на ОСС.

В първа точка от дневния ред на заседанието бе включена презентация от Генералния директор на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, доц. д-р Георги Корчев на тема „Оперативни системи за ранно предупреждение на опасни явления от хидрометеорологичен произход и използване на резултатите им за вземане на управленчески решения“.

Доц. Корчев сподели, че Бургас е първият град, от който започва мултимедийната си презентация и запозна членовете на ОСС, представителите на държавните институциите и общинските администрации с възможностите, които Системите за ранни предупреждения за опасни и особено опасни явления, разработки на НИМХ към БАН за нуждите на институциите, могат да предоставят чрез секторни анализи или модели в конкретни области. Такива например са замърсяването на въздуха от промишлени източници, състоянието на трансграничните реки, влиянието на ураганите, на ветровите вълни върху крайбрежните разливи и др.

Използвайки предоставената информация институциите ще бъдат в състояние своевременно да вземат правилните управленски решения за справяне с кризисните бедствени ситуации.

Добавено : сряда, 15 май 2013 00:00 горе назад 1103 pdf