Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Областна администрация започва обучителни програми за служителите си със средства от Европа

Областна администрация  започва обучителни програми за служителите си със средства от Европа
На 18.12. 2013 г. в Областна администрация Бургас се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект “Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас”. Проектът се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Стойността на проекта е 81 660 лв., а периодът за неговото изпълнение – 12 месеца.
По време  на презентацията Севим Неджатиева- главен секретар и ръководител на проекта, представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. Общо 51 служители на Областна администрация Бургас ще преминат обучения за повишаване квалификацията в сферата на тяхната компетентност и индивидуален потенциал. Ще бъде създадена база данни в страницата за електронен обмен на администрацията, която ще съдържа материали и казуси от проведените обучения. След преминато обучение всеки служител ще подготви подробен отчет и материали, с които ще се допълва базата данни. По този начин работещите в администрацията ще имат възможност и за самообучение по теми, които представляват интерес за тях.
„Развитието на човешките ресурси е приоритет на  всяка организация, която  цели да усъвършенства и повишава ефективността на работата си. Именно служителите са движеща сила за успешното изпълнение на функциите, които закона ни вменява. Затова този проект е важен, както за ръководството, така и за всички работещи в администрация“ - каза при откриването заместник областния управител Евгени Врабчев.
На пресконференцията присъства целия екип на Областна администрация Бургас, представители на Областен информационен Център и общините от областта.

Добавено : сряда, 18 декември 2013 00:00 горе назад 1148 pdf