Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Заседание на областната епизоотична комисия в Бургас Набелязани са необходимите превантивни мерки за недопускане на инфлуенца по домашните птици на територията на Бургаска област

На 20.11. т. г. в сградата на областна администрация в Бургас под ръководството на заместник областния управител на област Бургас Евгени Врабчев се проведе редовно заседание на Областната епизоотична комисия.

На основание чл.47, ал.1 и ал.2 и чл.117 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка със заповед № РД 11-1824/18.11.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, членовете на комисията запознаха зам. областния управител с констатирани огнища на Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания.

Във връзка с това комисията обсъди спешни превантивни епизоотични мерки за предотвратяване възникване на заболяването на територията на Бургаска област. И по-конкретно в следните направления:

Извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно - рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. Осъществяване  на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био - сигурност в птицевъдните обекти. Провеждане на периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на домашни и диви птици.

В изготвената нарочна заповед на Областния управител по този повод се казва още, че собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове“ се задължават да не допускат:

- излизането на птиците извън дворовете на стопаните;

- да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици.

В заповедта се указват и необходимите конкретни действия, които собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове“ трябва да осъществяват при съхраняване в закрити помещения на фуража, с който се изхранват птиците, както и за създаване на условия за разделно отглеждане на домашните патици и гъски от други видове домашни птици;

Необходимо е също така собствениците и управителите на птицевъдни обекти в случай на отклонение в здравословното състояние на отглежданите от тях птици или при завишена смъртност да уведомяват незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място.

Според специалистите от областната епизоотична комисия не трябва да се създава психоза сред населението по повод т. нар. „птичи грип” защото консумацията на пилешко месо след термична обработка не крие никакви опасности за хората.

Добавено : четвъртък, 20 ноември 2014 14:52 горе назад 758 pdf