Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Областна администрация приключи втори проект по ОПАК

Областна администрация приключи втори проект по ОПАК
Областна администрация Бургас приключи успешно втори проект изпълняван  по Оперативна  програма „Административен капацитет“. Постигнатите резултати бяха представени днес по време на заключителна пресконференция, в присъствието на заместник областния управител Севдалина Турманова и служители на администрацията.

            „По- компетентни и мотивирани служители в областна администрация Бургас“ е наименованието на проекта, който имаше за цел да надгради вече постигнатите резултати от приключилите обучения по първото спечелено финансиране. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е 72 380 лева.

В рамките на проекта беше осигурена възможност на 45 служители  да преминат обучения по различни теми, съобразени с техните професионални задължения. Без откъсване от работното си място чуждоезикови обучения преминаха 27 служители. Проведено бе и обучение за всички работещи в администрацията, на тема „Ефективно изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020"- основен стратегически документ за развитие на областта.

„ Такива проекти са изключително полезни, защото те повишават качеството на предлаганите услуги. За всеки гражданин е важно в работата му с институциите да може да разчита на компетентно и добро обслужване.“- коментира Севдалина Турманова.

Проектът “По-компетентни и мотивирани служители в Областна администрация Бургас” бше осъществен по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Добавено : петък, 16 януари 2015 17:18 горе назад 715 pdf