Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Регионален съвет за развитие на Югоизточен район

На 17 ноември 2015 г. от 10.00 ч. в залата на Областна администрация  Бургас ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет  на Югоизточен район. Акцент в заседанието ще бъде Целенасочената  инвестиционна програмa в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони. Ще бъде представен  напредъка в усвояването на СКФ в Югоизточен район към момента, както и възможностите за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.  и  ОП „Инициатива за МСП“ 2014 - 2020 г.

Добавено : петък, 13 ноември 2015 16:53 горе назад 641 pdf