Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Проверяват речните русла

Със заповед на Гребенаров проверяват речните русла

Областният управител Константин Гребенаров назначи междуведомствена комисия, която да провери състоянието на речните русла извън населените места. Обект на проверките са потенциално опасни речни участъци, които могат да причинят заливане при високи води и да нанесат щети върху инфраструктурата. Експерти от Областна администрация Бургас, Басейнова дирекция – Варна, Пожарна безопасност и защита на населението, както и представители на съответната община, на територията на която се извършва проверката, набелязват конкретни мерки за възстановяване проводимостта на речните корита с нарушена такава.

Проверки на реките се правят всяка година по два пъти, като през настоящата 2012 започнаха по-рано. Това наложиха влошените метеорологични условия и опасността от наводнения, каквито имаше в редица области на страната. Друга причина е, че преди да влязат в сила промените в Закона за водите, задача на  кметовете на общини бе да  изпращат искания до Междуведомствената комисия по бедствия и аварии за отпускане на средства за почистване на речните русла. Сега това задължение е делегирано на областните управители. Според новите изменения, от тях се очаква изготвяне на план – програма, включваща проблемните речни участъци на територията на областта и разчети за необходимите средства за почистването им.

Добавено : сряда, 22 февруари 2012 00:00 горе назад 950 pdf