Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Златина Дукова - назначена за член на Комисията за защита от дискриминация

Златина Дукова - назначена за член на Комисията за защита от дискриминация с Указ на Президента

С Указ на Президента от петък – 13 юли 2012 заместник областният управител Златина Дукова е назначена за член на Комисията за защита от дискриминацията /КЗД/.

КЗД е специализиран държавен орган по защита правата на човека със седалище в град София. Съставите на комисията са тричленни и петчленни и разглеждат дела свързани с нарушаване на човешките права и предоставяне защита на граждани във всички форми на пряка и непряка дискриминация насочена към тях . КЗД включва девет членна, пет от които се гласуват от Парламента, а четири са представители на Президента. Златина Дукова е един от четиримата представители на Президента, които влизат в Комисията. Новата длъжност е изцяло в компетентността на Дукова, която освен магистър по право е работила поетапно като юрисконсулт, главен юрисконсулт и адвокат в Адвокатска колегия.

Добавено : четвъртък, 19 юли 2012 00:00 горе назад 814 pdf