Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Европейска седмица за намаляване на отпадъците 17 – 25.11.2012 г.

Областна администрация Бургас ще участва в организиране и провеждане на
Европейска седмица за намаляване на отпадъците 17 – 25.11.2012 г.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците ще се проведе за четвърти път в страните от Европейския съюз в периода 17 - 25 ноември 2012 г., под патронажа на Комисря за околна среда Янез Поточник. Това е инициатива, стартирала по Програма LIFE+, но поради придобилата популярност понастоящем се реализира в над 30 страни от ЕС и Южна Америка.

Идеята е в рамките на една седмица (17 - 25 ноември) да бъде популяризирана концепцията за предотвратяване генерирането на отпадъци чрез координиране на дейности, осъществени от различни участници (публични институции, местни власти, асоциации и НПО, бизнеса, индустрията, учебни заведения, т.н.) на територията на Европа и извън нея. Инициативата преди всичко има за цел да се покаже прякото въздействие на отпадъците върху климатичните промени и околната среда, да се повиши информираността на обществото относно стратегията и политиките за предотвратяването или  поне намаляването им, да подтикне и мотивира възможно най-голям брой хора, да предприемат активни действия в тази насока.

Добавено : петък, 16 ноември 2012 00:00 горе назад 870 pdf