Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Държавата предостави терен за бъдещо рибарско пристанище в Поморие

Oбластният управител Константин Гребенаров и кметът на Община Поморие Иван Алексиев подписаха договор за безвъзмездно предоставяне за управление на имот публична държавна собственост на Община Поморие. Държавата отдаде за управление на общината терен, предназначен за изграждане на рибарско пристанище. Имотът е с площ 706 кв.м. и се намира на ул. „Крайбрежна”. Получаването на терена е част от проекта на Община Поморие за реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Поморие”.
Проектът е за близо 10 млн. лева и вече е получил одобрение от Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата и Министерство на транспорта, очаква се и одобрението на Министерството на замеделието и храните.
“Област Бургас може да бъде пример в национален мащаб за добро партньорство между държава и общини. Областта е новатор в предоставянето на имоти държавна собственост в управление на общините, на базата на това партньорство много от неизползваемите или занемарени държавни терени промениха изцяло своя облик”, каза Областният управител Константин Гребенаров
Двамата с кмета Алексиев бяха единодушни, че рибарството е един от основните поминъци в региона и занапред ще продължат да го развиват и подпомагат.

Добавено : вторник, 26 февруари 2013 00:00 горе назад 863 pdf