Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Продажба на движими вещи

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал.1, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.18, чл.20 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед № РД-10-290/23.12.2011 г. на Областен управител на област Бургас,

О Б Я В Я В А

 

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост, представляващи 30 000 (тридесет хиляди) кг отпадъчeн метал – желязо, ламарина, винкели, ограда, портали и др. подобни (скраб).
Начална тръжна цена -0,35 лв. / кг.  
Търгът да се проведе на 10.01.2012г. от 10.00 часа в малката зала на етаж -2 ри в Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” № 1, гр. Бургас.
Определям депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за скраба, в размер на 1 050 (хиляда и петдесет) лв., вносим по сметка на Областна администрация Бургас   № BG 60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCR BGSF, на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, до 06.01.2012г., включително.
Кандидат – купувачите могат да подават заявление за участие в търга и участват в наддаването, само за цялото количество отпадъчен метал.
Оглед на вещите може да бъде извършен срещу удостоверение за право на оглед всеки работен ден от 27.12.2011г. до 06.01.2012г. от 09.00 до 17.30 часа след закупуване на тръжна документация и след предварителна уговорка на тел. 056 894-112 с г-н Валери Георгиев.

Добавено : вторник, 27 декември 2011 00:00 горе назад 1124 pdf