Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Съобщение за отваряне на ценови оферти

СЪОБЩЕНИЕ

 

Областна администрация Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомява участниците в обявената открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждането  на тридневен фестивал “Дни на регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 24.04.2015 г. (петък), от 10,00 часа, в административната сграда на Областна администрация Бургас, находяща се на ул. „Цар Петър” № 1.

На основание чл. 69а, ал. 3 (изр. второ) от ЗОП, предвид факта, че  критерият за оценка е "икономически най-изгодна оферта", Комисията съобщава резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, както следва:

 

Показател „План за изпълнение на поръчката

 

 

 

Участник

Подпоказател П2.1 Идейна концепция за осъществяване  на „умни игри”

Подпоказател П2.2 Осигуряване на медийно разгласяване на фестивала

 

Общ брой точки за показател „План за изпълнение на поръчката“

1.

„Имидж Едвъртайзинг” ЕООД

40 т.

30 т.

70 т.

2.

Бургаски изложбен център” ЕООД

40 т.

30 т.

70 т.

3.

„Тулан Сателайт“ ЕООД

40 т.

30 т.

70 т.

 

Добавено : вторник, 21 април 2015 14:47 горе назад 691 pdf