Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Удължаване на срока за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: “Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми морски плажове през летен сезон 2016 г. по обособени позиции

Дата на публикуване:

Номер : 9055131

Срок : сряда, 10 август 2016 10:31 - петък, 12 август 2016 17:30

Уведомяваме Ви, че на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки, срокът за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: “Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми морски плажове през летен сезон 2016 г. по обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област Бургас; Обособена позиция 2 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Сарафово - юг”, община Бургас, област Бургас; Обособена позиция 3 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас и Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, е удължен до 17.30ч. на 12.08.2016г.  

Дата, час и място на отваряне на офертите: 15.08.2016г., 10.30ч.,  сградата на Областна администрация Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1.

 Обявата е публикувана на следния линк на профил на купувача -  http://bsregion.org/bg/news/view/5/1811.

Добавено : вторник, 09 август 2016 10:31 горе назад 420 pdf