Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Галина Стоева

94-00-795/02.10.2013 г.

Янита Стоянова

94-00-814/07.10.2013 г.

Нина Стоянова

94-00-822/10.10.2013 г.

 

      КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  28.10.2013 г. ОТ 10.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНА                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗАЛА, ЕТ. 2  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

                                                                                        / ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ /

Добавено : петък, 18 октомври 2013 00:00 горе назад 1555 pdf