Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

Деница Мащикова

94-00-1473/21.11.2014 г.

Професионалното направление  на придобитото от кандидата висше образование не отговаря на изискваното, посочено в обявление, изх. № 31-00-24/18.11.2014 г.;

Георги Рошлев

94-00-1524/01.12.2014 г.

Професионалното направление  на придобитото от кандидата висше образование не отговаря на изискваното, посочено в обявление, изх. № 31-00-24/18.11.2014 г.;

Дилян Тошев

94-00-1523/01.12.2014 г.

Кандидатът не е придобил юридическа правоспособност, която се изисква, съгласно обявление, изх. № 31-00-24/18.11.2014 г.;

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        / п /

                                                               / СЕВИМ НЕДЖАТИЕВА /

Добавено : вторник, 09 декември 2014 17:54 горе назад 1480 pdf