Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността "Главен експерт "ОМП" и служител по сигурността на информацията" в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОМП” И СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА”  В  ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Иван Димитров Калканджиев

94-00-100/15.02.2017

Петко Атанасов Коларов

94-00-103/15.02.2017

Стойко Георгиев Андреев

94-00-113/20.02.2017

Владимир Дончев Бошнаков

94-00-120/21.02.2017

 

 

      КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  17.03.2017 г. ОТ 10.00 ч.В ЗАСЕДАТЕЛНА                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………..

                                                                                     / ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ /

 

 

 

 

02.03.2017 г.

Добавено : четвъртък, 02 март 2017 09:10 горе назад 364 pdf