Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до тест

Публикувани са списъци на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжност "Управител" в Областен информационен център - Бургас

Тестът ще се състои на 26 март 2012 г., в заседателната зала на Община Бургас, от 13:00ч.

Умоляваме допуснатите кандидати да се явят в 12:45ч. и да носят документ за самоличност.

В 13:00ч. ще бъде проведен тест, състоящ се от 15 въпроса и от част за редактиране на текст, в който кандидатите трябва да открият правописни и пунктуационни грешки. Продължителността на теста е 30 минути. Първите 10 кандидати, получили най-висок брой точки на теста, ще бъдат допуснати до интервю. Интервютата ще се състоят в същия ден, след обявяване на резултатите от теста.

Списъците на допуснати и недопуснати кандидати са публикувани в раздел "Европейски политики и програми" подраздел "Конкурси" на интернет страницата на Община Бургас.

Община Бургас

Добавено : петък, 16 март 2012 00:00 горе назад 1055 pdf