Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Конкурс за длъжността експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас

Днес, 23.01.2013 г., бeше обявена конкурсна процедура за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас, по Проект "Създаване и функциониране на Областен информационен център - Бургас", № BG161PO002-3.3.02-00018-C0001, финансиран от Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пълна информация относно изискванията към кандидатите, сроковете и начина за подаване на документи за участие в конкурсите можете на намерите в раздел " Европейски политики и програми" на интернет страницата на Община Бургас.

Добавено : сряда, 23 януари 2013 00:00 горе назад 1731 pdf