Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 






Отговор на молба на Стойка Велева

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

№ 94-00-338(5)/07.05.2012 г.

ДО СТОЙКА СТЕФАНОВА ВЕЛЕВА
УЛ. „ЛЕРМОНТОВ” № 38
ГР. БУРГАС
ПК 8000

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛЕВА,

   Във връзка с подадена от Вас молба с вх. № 94-00-338(2)/10.04.2012 г., с която сте поискала да Ви се издаде писмо, което да Ви послужи пред „Жилищно настаняване” Община Бургас и след изпращане на отговора и до Кмета на Община Бургас, в Областна администрация – Бургас е постъпило писмо – отговор от Кмета на Община Бургас, с вх. № 91-97-79(1)/02.05.2012 г. /№ 06-00-25(1)/25.04.2012 г. на Община Бургас/.

Добавено : четвъртък, 10 май 2012 00:00 горе назад 711 pdf