Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Уведомление АПК Резово

Изх. № 26-00-418(1)/23.07.2012 г.

ДО СТЕФКА СОТИРОВА ДИНКОВА,
УПРАВИТЕЛ НА “КД” ЕООД
УЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ” № 9
ГР. БУРГАС

С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата на Областна администрация – Бургас, се уведомява “КД” ЕООД, представлявано от Управителя СТЕФКА СОТИРОВА ДИНКОВА за извършена на 12.07.2012 г. повторна проверка на морски плаж „Резово”, община Царево, от комисия, назначена от Областен управител на област Бургас.

Проверката е извършена в присъствието на Андрей Магриотов Едрев, който експлоатира заведение (коктейл бар), монтирано върху плажа без документи и разрешение.

Констатирано е, че не са изпълнени по-голямата част от предписанията на комисията, посочени в протокола, съставен при извършената проверка на 12.06.2012 г.

На основание посочената правна норма, едновременно с настоящото се поставя на таблото за обявления и се публикува в интернет страницата на Областна администрация – Бургас Протокол от проверка на морски плаж „Резово” от 12.07.2012 г.

Едноседмичният срок за изпълнение на всички изисквания относно стопанисването на плажа, посочен в т.  VI от протокола започва да тече от дата 23.07.2012 г.

Протокол [pdf-224 kb]

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 23 юли 2012 00:00 горе назад 814 pdf