Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


РД –09 -47/ 14.05. 2013 година

На свое заседание, проведено на 24.04.2013 г., отразено в протокол № 25 , входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-76/30.04.2013 г., Общински съвет  Поморие,  по т.  50 от дневния ред е приел решение № 578, със следния текст :


РД –09 -47/ 14.05. 2013 година

Добавено : сряда, 15 май 2013 00:00 горе назад 735 pdf