Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Bulstat: 000056757

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Feedback:

Contact us

forum

Campaigns

 


Състав на съвета

 

 

Председател:                     
Областен управител на област с административен център гр. Бургас

 

 

Зам. Председател
                
Заместник областен управител

 

Секретар                               

Главен секретар

 

Технически секретар          

гл. експерт в дирекция "АКРРДС"

 

 

 

Членове:

 

 1. ОДМВР – Бургас
 2. ТД „ДАНС” - Бургас
 3. Митница Бургас
 4. ТД  НАП –  Бургас
 5. РИО – Бургас
 6. РЗИ     –  Бургас
 7. РЗОК– Бургас
 8. РД  „Социално подпомагане” – Бургас
 9. Омбудсман  Бургас
 10. Омбудсман  Средец
 11. БСУ
 12. Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”
 13. ТПП –  Бургас
 14. ТИК – Бургас
 15. Адвокатска колегия
 16. Асоциация "Бургаски детски и младежки парламент"
 17. Клуб – журналисти срещу корупцията - Бургас

top back pdf