Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Bulstat: 000056757

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Feedback:

Contact us

forum

Campaigns

 


Контакти

Адрес за кореспонденция

8000 Бургас
ул. "Цар Петър" №1
тел. 056 840 485
факс: 056 840 481
upravitel@bsregion.org

БУЛСТАТ 000056757

Банкови сметки:
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24   ТРАНЗИТНА
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ,ОБЕЩЕТЕНИЯ И ТАКСИ

BG60 UNCR 7630 3300 0002 70    НАБИРАТЕЛНА
ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ

Телефонен указател


Вълчо Чолаков - Областен Управител

 телефон : 056 84 04 85

 Севдалина Турманова- Зам. Областен Управител
телефон : 056 84 24 37

 Кина Шереметова - Зам. Областен Управител
 телефон : 056 84 13 28

Валентин Люцканов - Главен секретар
Директен телефон : 056 89 41 22

Милена Кирова - Директор на дирекция "Обща администрация"
Директен телефон : 056 89 41 75

Нейка Новакова - Директор на дирекция "Специализирана администрация"
Директен телефон : 056 89 41 17

Деловодство - "Център за административно обслужване"
Директен телефон : 056 84 28 72

Информация
Директен телефон : 056 89 41 44


top back pdf